Altres

Cal Cabraric, SL

Fins a 500 unitats ramaderes

Francesc Ciurana. 646 519 375

C/ Brugueres


Saniam Cèntric Sanitat Ambiental, SL

Ricard Fontané. 972 420 333

Desratització

C. del Ter

direccio@centricplagues.com


Jo Bex Man SL

Magatzem maquinària alimentària

972 221 715

C/ del Ter, 4-6

info@jobexman.com


Josep Carreras Vila, SL

Magatzem de material construcció

Josep Carreras. 972 424 008

Pladevall

jocavisI@terra.es


Josep Cornella, escorxador d’anecs

Josep Cornella. 610 663 216

C/ de la Barca, 14


Lluís Sarsanedas

Magatzem de materials construcció

972 423 230

Pladevall

lluissarsanedas@yahoo.es


Manel Arbusà 

Guix falsos sostres

972 422 019

C/ Plademont, 23


Marbres la Cellera SC

Germans Fontalba. 972 420 034

C. del Ter

info@marbreslacellera.com


Sala d’especejament J Sagué, SL

Josep Sagué. 972 423 925

Pladevall

jsague@jsague.com


Susan Dent de Moreno

Explotació engreix oví i tinença de 5 cavalls

Susan Dent de Moreno. 674 911 341

Plademont, 2


Tanatori

Pompes Fúnebres Girona, SLU

972 424 445

C. del Ter

terbrugent@memora.cat


Vivers Gonzàlez

Vivers plantes

Jose Mª Gonzalez Mateo. 972 421 627

C/ Brugueres, 17

viversgonzalez@hotmail.com

 


Més informació: http://aparador.consorciterbrugent.cat/