Coves del Puig d’en Guia

Immenses cavorques situades a prop de la presa del Pasteral.