Jaciment de la Font del Baci

Descobert als anys setanta i catalogat per l’Associació Arqueològica de Girona, el jaciment consta de material lític divers tallat sobre rierenc, entre els que destaca un magnífic exemple de bifaç. Cronològicament, pertany al paleolític mig.