Comissió Parroquial

Vetllen per ajudar desinteressadament a tot aquell que ho pugi requerir i donen suport a la Parròquia en l’organització de tots els actes que li són propis.

E-mail: parroquia@celleradeter.org