Comunitat de regants

Si bé l’agricultura i la ramaderia cada cop són més absents com a sistema de vida, el petit pagès autosuficient és encara una figura pròpia del municipi. La comunitat de regants, vetlla pel bon ús dels sistemes de regadiu i perquè aquest bé tan preuat, l’aigua, estigui a l’abast de tothom.

E-mail: regants@celleradeter.org