El Meandre

El Meandre és un projecte d’educació ambiental i turisme de natura que neix amb vocació de servei i amb la convicció de que el futur passa per la sostenibilitat ambiental, es a dir, per conservar i protegir el medi ambient de forma indefinida.
Aquest projecte es desenvoluparà a la masia de Can Busquetics i es dotarà de les següents infraestructures:

– Un aula de natura per fer tallers, xerrades i altres activitats relacionades amb el medi ambient.
– Un terreny, adjacent a la masia, on potenciarem diferents hàbitats per poder observar i conèixer la flora i fauna autóctona que habita aquests paratges.

https://www.elmeandre.cat/
https://www.facebook.com/elmeandre/
https://twitter.com/el_meandre/
https://www.instagram.com/el_meandre/