Mecenas da Vida

La pràctica del Mecenatge ha estat un model on l’art la ciència i la cultura s’han refugiat des de l’antiguitat per resguardar les seves essències i mantenir-se vius fins l’actualitat. Una vella i eficient pràctica, en la que hem buscat inspiració per concebre el Movimento Mecenas da Vida, amb la intenció de cuidar “l’essència de la vida del Planeta”. Aquest és el més nou aspirant al Mecenatge: “El Planeta” en totes les seves facetes plurals i singulars, micro i macroscòpiques, dels éssers més simples als més complexos, organitzats en un espai tan petit (des del punt de vista còsmic), tan gran (dels del punt de vista humà) i tan fràgil (del punt de vista ecològic). Ja t’has parat a pensar que podries ser un Mecenes? El Movimento Mecenas da Vida, si! I per aprofundir en aquesta reflexió, volem presentar-te maneres simples de formar part d’una “xarxa de col•laboradors molt especials” que ajuden a construir un món millor.

Pàgina web: http://www.lacellera.mecenasdavida.org.br/

Email: mecenasdavida@lacelleradeter.org