Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
www.selva.cat/
Tel. 972 842 161

 

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Tel. 012

 

HISENDA (Delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066

 

AEAT (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100

 

SEGURETAT SOCIAL (num1. Girona)
www.seg-social.es
Tel. 972 409 100

 

TRÀNSIT
www.dgt.es
Tel. 972 202 950

 

JUTJATS DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Tel. 972 843 501

 

CADASTRE (Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ
www.cambragirona.cat
Tel. 972 418 500

 

CORREUS
www.correos.es
Tel. 902 197 197