Junta de Govern Local

Composició de l’equip de govern

 • Sr David Sarsanedas Serrat (CAM-AM): Alcalde i Regidor d’Urbanisme i Serveis Tècnics
 • Sr Francesc Boïgues Codina (CAM-AM): 1r tinent d’Alcalde i Regidor de Règim Intern i Via pública
 • Sra Mercè Vilarmau Martín (CAM-AM): 2n tinent d’Alcalde i Regidora de Cultura
 • Sr Jaume Salas i Orrit (CAM-AM): 3r tinent d’Alcalde i Regidor d’Economia
 • Sr Narcís Pou Martí (CAM-AM): Regidor d’Esports i Joventut
 • Sr Ramon Quer Madeo (CAM-AM): Regidor de Promoció Econòmica i Entorn natural
 • Sra Gemma Iglesias Franch (CAM-AM): Regidora d’Educació i Serveis socials
 • Sr Amadeu Breva Teixidó (CAM-AM): Regidor de Salut
 • Sr Sergi Guardiola Planas (CAM-AM): Regidor de Comunicació, Participació i Noves tecnologies

Competències

 • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
 • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Actes de la Junta