Període mig pagament a proveïdors

Per tal de donar compliment al que disposa la LO 9/2013 de 20 de desembre de control del deute del sector públic, podeu consultar l’anunci relatiu al període mig de pagament de proveïdors de la Cellera de Ter.

2018

2016