Informació al contribuent

L’IVTM i els Arbitris es podran pagar a:
Ajuntament de La Cellera de Ter
Període de cobrament en el municipi (del 2 de març al 4 de maig, tots els dilluns al matí excepte festius):
* 2, 9, 16, 23, 30 de març
* 6, 20 d’abril
* 4, de maig

 

L’IBI Urbana, l’IBI Rústica i l’IAE també es podran pagar a:
Ajuntament de la Cellera de Ter
Període de cobrament en el municipi (tots els dilluns de setembre i octubre al matí excepte festius):
* 7, 14, 21, 28 de setembre
* 5, 19, 26 d’octubre

 

INFRMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva posa en marxa nous tràmits per a l’atenció personalitzada a través d’Internet
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, que efectua la gestió i la recaptació de tributs locals per delegació de l’Ajuntament, posa a l’abast de la ciutadania i de les empreses del municipi nous tràmits a la Carpeta Ciutadana, el seu canal d’atenció personalitzada permanent a través d’Internet. Aquest servei permet realitzar una sèrie de consultes i tràmits de l’àmbit de la gestió tributària a qualsevol hora, des de qualsevol lloc i sense desplaçaments, cues ni trucades. Fins ara, es podien consultar dades personalitzades sobre els tributs locals, tramitar domiciliacions bancàries, modificar dades personals, obtenir certificats de pagament sense cap cost i descarregar documents de pagament en període voluntari, entre altres consultes i tràmits.
A més d’aquestes consultes i tràmits, des del mes d’octubre de 2008 s’hi ha incorporat:
Pagament telemàtic dels deutes que estan en període voluntari, a través de diverses modalitats (targeta de crèdit, etc.)
Simulacions de càlcul de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Simulacions de càlcul i autoliquidacions d’altes de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
I, a partir d’ara, també podreu sol•licitar l’alta a Carpeta i una clau d’accés a les dependències de l’Ajuntament mitjançant un formulari de sol•licitud, i en pocs dies hi podreu recollir la clau esmentada i la normativa d’utilització. Per a més informació sobre la Carpeta Ciutadana podeu consultar www.selvatributs.cat/carpeta, o bé trucar al 902 010 027.