Normativa urbanística vigent

Per accedir a la normativa urbanística vigent, podeu consultar el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat fent click AQUÍ.

Les modificacions que es trobin en tràmit d’al·legacions, fins que no restin definitivament aprovades i publicades al DOGC, s’aniràn publicant a la web municipal.