Projectes

RECUPERACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES NATURALS PRÒPIES DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA RIBERA DEL TER, D’ORDENACIÓ DELS USOS I DE LA DIVULGACIÓ DELS SEUS VALORS


OBRES DE NETEJA DE CEDIMENTS I ROQUES ENTORN RIERA D’OSOR

PROJECTE EXECUTIU PER LA SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ DE CALEFACCIÓ DEL CEIP JUNCADELLA


OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CARRERS I CAMINS