Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

S’adjunten 2 documents referents als pressupostos 2020, per un costat l’Edicte d’aprovació del pressupost i per l’altre la  proposta d’acord d’aprovació del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2020 al detall. Per descarregar l’Edicte premeu AQUÍ i el Pressupost detallat AQUÍ