Edicte d’instrucció de l’expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica d’uns fons de la biblioteca municipal

Podeu veure / descarregar l’arxiu aquí