FESTA LOCAL 2019

Els dies de festa local del 2019 a la Cellera de Ter són:
– Dilluns 29 d’abril
– Dilluns 10 de juny