FIRA DE LA MATANÇA DEL PORC 11 DE MARÇ DE 2018

Podeu veure les bases reguladores de la matança del porc 2018 aquí

Per participar a la fira cal omplir el model de sol·licitud adjunt aquí

PD: Cal omplir la instància genèrica que trobareu en el següent enllaç adjuntant la sol·licitud omplerta

 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=473