Llista definitiva d’aspirants admiesos i exclosos del procés de selecció mitjançant concurs oposició d’un/a administratiu en règim de personal funcionari interí així com la contstitució d’una borsa de treball

Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ