Llista provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció mitjançant concurs oposició d’un admin. en règim de personal funcionari interí

Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ