MATANÇA DEL PORC – Bases + Model instància per a la obtenció de llicència d’ocupació temporal de la via pública

Us passe l’enllaç a la indormació referent a les bases reguladores per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública i també al Model Instància pertinent amb l’explicació detallada de tota la documentació a adjuntar via instància genèrica. Podeu consultar la informació clicant AQUÍ

Matança del Porc de la Cellera de Ter - Edició 2017 (2)