PROCÉS SELECTIU DE DOS JOVES PER LA BRIGADA JOVE: UN/A COM AJUDANT DE LA BRIGADA MUNICIPAL I UN/A COM A AUXILIAR D’OFICINES

D’acord amb les bases d’adjudicació de les places per la Brigada Jove 2019 aprovades per acord de la Junta de Govern Local en data 7 de maig de 2019, el dimecres 3 de juliol es va efectuar el sorteig públic per l’assignació de les places una com a ajudant de la brigada municipal i una altra com a auxiliar d’oficines municipals. 
Els aspirants seleccionats han estat:
• Per la plaça d’auxiliar de peó de la brigada– Nº registre d’entrada E2019001334
• Per la plaça d’auxiliar d’oficines – Nº registre d’entrada E2019001351