Recuperació de les característiques naturals pròpies de l’espai fluvial de la Ribera del Ter, d’ordenació dels usos i de la divulgació dels seus valors